Proiect – descriere proiect

Proiectul vizeaza promovarea participarii comunitatii pe plan regional, pentru a contribui la protejarea persoanelor victime ale discriminarii multiple, capacitand atat institutiile guvernamentale cat si ONG-urile sa lucreze in acest domeniu, dezvoltand o abordare cat mai cuprinzatoare in asistarea victimelor discriminarii multiple si promovand schimbarea sociala prin instruirea specializata a 300 de specialisti din regiunea Moldovei (membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la nivel de judet, medici legisti, medici din serviciile de urgenta etc.) si introducerea unor module de instruire permanenta regionala cu cel putin 300 de participanti in timpul proiectului – in vederea cresterii gradului de constientizare privind discriminarea multipla pe baza de gen, etnie, varsta sau dizabilitate, în randul profesionistilor in domeniu si consolidarea capacitatii lor de a preveni și detecta acest fenomen.

Proiectul constribuie la promovarea instrumentelor de lucru existente si dezvoltarea unor instrumente de lucru noi, destinate profesionistilor care lucrează cu victime ale discriminarii multiple, prin elaborarea unui manual de bune practici din Romania, statele donatoare si alte state europene, elaborarea unui studiu privind implementarea legislatiei in domeniu, organizarea a 6 sesiuni de diseminare bune practici din statele donatoare si din Romania si realizarea unei campanii regionale care sa trateze aspectele discriminarii multiple.

 

data de incepere a proiectului: 01 iul 2015

data de finalizare a proiectului: 31 oct 2016

Valoarea totala a proiectului: 1446100 RON.