Obiectivele proiectului PLUS

Odata cu prelungirea perioadei de implementare a proiectului, obiectivele iniţiale sunt completate de următoarele:

– Creşterea capacităţii experţilor/ voluntarilor de a face faţă nevoilor beneficiarilor

– Creşterea incluziunii sociale prin introducerea unui serviciului de coordonare  multidisciplinară de caz sub coordonarea unui avocat sau psiholog.

– Crearea unor facilităţi/ instrumente de comunicare mai adecvate pentru scurtarea duratei şi creşterea eficienţei intervenţiei, punând împreună specialişti din domeniu din acelaşi judeţ spre a lucra concomitent pe acelaşi caz

– Aplicarea / răspândirea mai adecvată a metodelor/ instrumentelor/ lecţiilor învăţate –prin documentarea modelelor de bune practici în asistarea directă a victimelor şi construirea unor studii de caz unitare în intervenţia pe cele 80 de cazuri de adulţi şi 40 de cazuri de copii nou introduse ce va facilita asimilarea metodologiei de lucru prevazută în legislaţia în vigoare (legea 213/2003) şi normele de aplicare aferente şi pregătirea modificărilor legislative necesare în cazul Ratificării de către Romania a Convenţiei de la Istanbul în anul 2016.

– Implicarea resurselor adecvate pentru viitor în scopul continuării serviciilor/ activităţilor (umane, financiare etc) prin formarea avocaţilor şi psihologilor în asistenţă pe cazuri de victime ale violenţei în familie sau violenţei pe bază de gen contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a serviciilor în comunitate

– Dezvoltarea relaţiilor cu persoane din ţările donatoare/ organizaţii internaţionale relevante, contribuind la creşterea durabilităţii proiectului/rezultatelor

Obiectivele Proiectului

A) Cresterea capacităţii de a preveni și detecta fenomenul discriminarii multiple (pe baza de gen, etnie, varsta sau dizabilitate) si a gradului de conștientizare a specialistilor din regiunea Moldovei care intervin in asistarea victimelor violentei pe baza de gen prin elaborarea unui studiu de nevoi specifice si instruirea specializata in functie de nevoi a 300 de specialisti (membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la nivel de 8 judeţe, medici legisti, etc.) precum si introducerea unor module de instruire permanenta regionala accesibile unui numar de 600 de participanti in perioada de implementare a proiectului.

B) Cresterea gradului de eficienta a protectiei persoanelor victime ale violentei pe baza de gen supuse discriminarii multiple prin imbunatatirea in perioada de implementare a proiectului a instrumentelor de lucru si practicilor specialistilor care ofera servicii directe acestora, prin realizarea unui manual de bune practici privind interventia in cazurile de discriminare multipla si realizarea unui studiu privind implementarea legislatiei din Romania, Uniunea Europeana si Statele Donatoare care sa contribuie la diagnosticarea principalelor obstacole si oportunitati in implementarea legislatiei actuale in domeniu.

C) Cresterea gradului de constientizare a specialistilor din regiunea Moldovei si publicului larg pana la finalul proiectului cu privire la efectele discriminarii multiple printr-o campanie regionala eficienta incluzand o strategie de comunicare inovativa, elaborarea unei identități vizuale de impact, elaborarea şi difuzarea a cel puțin 2 spoturi radio, pregătirea și difuzarea de anunțuri în presa locală și/sau națională, organizarea de evenimente de promovare si conferințe de presă, precum si materiale promotionale corespunzatoare.