Proiectul – Scop

Scopul proiectului este protejarea eficienta a persoanelor victime ale violentei pe baza de gen supuse discriminarii multiple prin imbunatatirea demersului specialistilor care ofera servicii directe acestora precum si a institutiilor guvernamentale, non-guvernamentale si publicului larg din regiunea Moldovei in abordarea problematicii multiplei discriminari prin includerea unor perspective de gen, etnie, varsta si dizabilitate in politicile anti-discriminare aplicate institutional.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor generale si rezultatelor asteptate ale programului propunand măsuri coerente la nivel local şi regional care să vizeze inegalitatea, discriminarea și marginalizarea, iniţiate într-o manieră participativă de către actorii instituţionali locali și societatea civilă; dezvolta relaţii de parteneriat relevante între actorii implicaţi în promovarea incluziunii sociale și a anti-discriminării; formeaza profesioniști mai bine pregătiţi implicaţi în domeniul incluziunii sociale.